Vrananc 2014

9,50 CHF each
9,40 CHF per unit for buying at least 6
8,30 CHF per unit for buying at least 600


+

EAN code: 7640169650109

Vranac

The Albatros Vranac wine, is produced from red Vranac grape, it is a high quality red wine with dark ruby red color. It is a full-bodied, harmonious and delicious wine with typical flavor of variety. It is produced from selected grape of Rahovec region, proved for its high quality and geographical origin. The wine should be served at 18-20 C, complements very good with roast meat and aged cheese.


Vranac 

Vera Vranac Albatros, e prodhuar nga rrushi i kuq Vranac, është verë e kualite␣t të lartë
me ngjyre të kuqe rubini në të mbylltë dhe nuancë të kuqërremtë. Është verë e fortë, e harmonizuar, e shijshme dhe arome ␣pike të variete␣t. Është prodhuar nga rrushi i zgjedhur në rajonin e Rahovecit i cili është dëshmuar për kualite␣n dhe orgjinen gjeografike të ␣j. Servohet në temperaturë 18 – 20 C, kombinohet shumë mirë me mish të pjekur e djath.

Region of production: Drenoc village, Rahovec, Kosovo Vintage year: 2014; Alcohol: 11.0 % v/v; weight: 0.9926 g/cm3; Extract: 27.8 g/lit; General acid: 5.2 g/lit; Volatile acid: 0.55 g/lit; Free SO2: 12 mg/l; General SO2: 51 mg/l; Ph: 3.55; Sugar: --